Om oss
Glassmester Reidar Hesler A/S, etablert i 1949, og har  over 70 års erfaring som leverandør av glassrelaterte produkter til Romerikes og Oslos befolkning. Vi er et velrenomert Mesterfirma med en stor, fast kundekrets og vi setter vår ære i å levere kvalitetshåndverk til avtalt tid og pris. God kombinasjon av et høyt faglig nivå og produktkunnskap.

Du finner oss på Strømmen:
Stasjonveien 39
1467 Strømmen
Tlf. 63812916
E-post: post@hesler.noRedegjørelse for foretatte aktsomhetsvurderinger

Glassmester Reidar Hesler AS er ikke omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven). Da en god del av våre kunder er omfattet av denne loven, vil vi som bedrift også forholde oss til denne. Loven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022 og skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Enhver har også ved skriftlig forespørsel rett til å få innsikt i hvordan virksomheten håndterer dette (informasjonsplikt).
 
Det er viktig at alle ansatte hos Glassmester Reidar Hesler AS har gode arbeidsforhold som er i tråd med menneskerettighetene og norsk lov. Det samme gjelder for ansatte hos våre leverandører og samarbeidspartnere.

Glassmester Reidar Hesler AS er et norskeid selskap med verksted og administrasjon lokalisert på Strømmen i Akershus fylke. Glassmester Reidar Hesler AS er en totalleverandør til det profesjonelle glassmarkedet, og vårt geografiske område er Oslo og Akershus. Glassmester Reidar Hesler AS forholder seg til «Glassoverenskomsten» som er en overenskomst mellom «Glass og fasadeforeningen» på den ene siden og «Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet» på den annen side. Glassoverenskomsten, sammen med etterlevelsen arbeidsmiljøloven, samt et utstrakt samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste sikrer at kravet om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er ivaretatt. Glassmester Reidar Hesler AS utfører aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet med tilhørende verdikjeder for å identifisere eventuelle risikoer knyttet til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt beskrive tiltak som skal sikre å forebygge, redusere eller eliminere slike risikoer.

Arbeidet med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger er påbegynt, og vi har pr nå ikke avdekket faktiske negative konsekvenser. Vi har heller ikke avdekket vesentlige risiko for negative konsekvenser, og dermed heller ikke hatt behov for å iverksette tiltak.
 
Informasjonsplikt
Henvendelser til Glassmester Reidar Hesler AS angående informasjonsplikt og åpenhetsloven utføres via e-post til post@hesler.no - Skriv «innsynsbegjæring – åpenhetsloven» i emnefeltet.
 
Vi kommer til å svare så raskt som mulig, og senest i løpet av tre uker etter å ha mottatt innsynsbegjæringen.